Grendeutvalget ønsker privatpersoner, lokalt næringsliv, lokale lag og foreninger og alle andre velkommen til å si sin mening og komme med innspill til ny E6.

PROGRAM

  • Informasjon og presentasjon ved Statens vegvesen, politikere og grendeutvalg
  • Presentasjon av oppgaver
  • Arbeid med oppgaver
  • Oppsummering og avslutning

Hvor skal ny E6-tunnel gå inn i Øyresvika ved Lillehammer? I nord eller litt lenger sør? Det er en av flere problemstillinger som blir tema når Vingar grendeutvalg inviterer til åpent møte med workshop onsdag 22. februar. (Illustrasjon: Asplan Viak)