Befaringen ble gjennomført på initiativ fra planutvalget i Lillehammer kommune, sammen med representanter for kommuneadministrasjonen og avisen GD.

Deltakerne fikk i forkant av befaringen utdelt kartmateriale som viser de ulike «korridorene» som er under utredning.

Befaring med planutvalget i Lillehammer kommune, i forbindelse med planlegging av ny E6 Vingrom - Ensby. Befaring med planutvalget i Lillehammer kommune, i forbindelse med planlegging av ny E6 Vingrom - Ensby.

 

 

Befaringen startet ved Øyresvika rundt kl. 09.00 i dag tidlig, og med flere stopp langs traseen både på vest- og østsiden fikk planutvalget en god oversikt over kompleksiteten i planarbeidet og de ulike utfordringene alternativene byr på.

Planprosessleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmstad, er veldig glad for å ha fått muligheten til å gjennomføre en slik befaring med planutvalget. – Vi fikk mange gode diskusjoner omkring de ulike løsningene, og det er viktig for kvaliteten på prosessen videre at utvalget er gjort godt kjent med alternativene, sier Hjelmstad.

Befaring på Nordre Tråseth gård, fra traktorplanet.Befaring på Nordre Tråseth gård, fra traktorplanet.