På midtrekkverksstrekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres automatiske bommer som skal lede trafikken effektivt over på lokalvegen ved hendelser på E6. Bommene skal plasseres sammen med variable skilt og overvåkningskameraer ved rundkjøringa ved Mjøsbrua og ved avkjøringene til Biri og Vingrom. Kameraer, skilt og bommer blir styrt fra Vegtrafikksentralen i Oslo.

De som er med i konkurransen om å få etablere styringssystemet er:

TilbyderTilbudssum
Anlegg Øst Entreprenør  17 880 231 kr
Dobloug Entreprenør16 013 766 kr
Huser Entreprenør18 898 831 kr
Land Elektriske15 212 601 kr
Mesta AS24 960 852 kr 

Arbeidet som skal utføres er blant annet:

  • Graving av kabelgrøfter langs E6 og sideveger
  • Oppsetting av variable skilt, bommer og kameraer
  • Utskifting av lysmaster og rekkverk
  • Flytting og remontering av eksisterende vegutstyr

- Vi er fornøyd med antall tilbud, sier byggeleder Jan Erik Kristiansen i Statens vegvesen - Nå skal vi gå gjennom tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Ellers er det laveste bud som er avgjørende, sier Kristiansen.

Arbeidet med å etablere SRO på E6 Biri-Vingrom starter i slutten av mai og skal være ferdig innen november 2017.