Planmaterialet omhandler i store trekk forhold i Lillehammer kommune, og det er Lillehammer kommune som har ansvaret for ny høring og videre behandling av planen her. Når det gjelder Øyer, er det bare gjort endringer og justeringer i plankart og planbestemmelser.

Plandokumentene

For Øyers del er planmaterialet lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 26. februar–14. april på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned" nederst på denne siden,
  • oyer.kommune.no,
  • Statens vegvesen, Regionvegkontoret, Industrigt 1, Lillehammer og
  • Øyer rådhus

I Lillehammer er høringsperioden 23. februar-14. april – se info på lillehammer.kommune.no

Merknader

Merknader til planforslaget som omfatter Øyer, sendes innen 14. april 2018 til:

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til: