Land Elektriske AS vant kontrakten i konkurranse med fire andre entreprenørfirmaer.

I 2015 ble det satt opp midtrekkverk på strekningen E6 Biri-Vingrom. For å unngå lange køer og forsinkelser på midtrekkverksstrekningen ved hendelser, skal det nå etableres styrings-, regulerings- og overvåkingssystem (SRO) som skal lede trafikken effektivt over på den lokale omkjøringsvegen.

Krevende kontrakt

- Vi er veldig fornøyd med at Land Elektriske stakk av med kontrakten - de har et godt renommé i Vegvesenet, sier prosjektleder for E6 Biri-Otta, Taale Stensbye.

- Det er en krevende kontrakt de nå går i gang med. Den krever selvsagt spesialkompetanse innen elektro, men den er også krevende når det gjelder å sikre trafikantene god framkommelighet og sikkerhet i anleggsperioden. E6 må stenges i perioder for å få gjennomført arbeidet, og trafikken må da føres over på lokalvegen. Stengingene kommer imidlertid i all hovedsak til å skje om natta når trafikken er lav både på E6 og lokalvegen, sier Stensbye.

Elektro og trafikkavvikling

Jobben som Land Elektriske skal gjøre, går ut på å etablere automatiske overvåkningskameraer, variable skilt og automatiske bommer på E6 ved rundkjøringa ved Mjøsbrua og ved avkjøringene til Biri og Vingrom. Graving av kabelgrøfter langs E6 og sideveger, utskifting av lysmaster og siderekkverk samt flytting og remontering av eksisterende vegutstyr inngår også i kontrakten.

- I forhold til installering av elektro i tunneler, som vi har lang erfaring med, er denne jobben litt spesiell for oss siden det er lite elektroarbeid i forhold til det andre som skal gjøres. Her er grunnarbeider en stor del av jobben og, ikke minst, arbeidsvarsling for å få avviklet trafikken på en god og sikker måte i anleggsperioden, sier daglig leder Tore Maka i Land Elektriske, som skal ha med seg flere underentreprenører.

Starter i skoleferien - ferdig senhøstes

Land Elektriske starter arbeidet i Vingrom, men ikke før i månedsskiftet juni/juli når skolen har tatt sommerferie. – Vi ønsker ikke å ha anleggsmaskiner i arbeid når ungene er i nærheten, sier Maka.

Det automatiske styringssystemet på E6 Biri-Vingrom skal være ferdig montert og klart til bruk innen 1. november 2017. Kameraer, skilt og bommer skal da styres fra Vegtrafikksentralen i Oslo.