Alle som er interessert i å få en orientering om kommunedelplanen for ny E6 forbi Lillehammer og Fåberg, er velkommen tirsdag 5. september kl. 18.00–20.00 på Vegkontoret i Industrigata 1 på Lillehammer.

Representanter fra Vegvesenet orienterer om planen og svarer på spørsmål.
Representanter fra Lillehammer kommune er også tilstede.

Velkommen!