Ved første gangs høring av kommunedelplanen for ny E6 mellom Vingrom og Ensby, kom det mange merknader og innsigelser. Statens vegvesen har nå vært gjennom en prosess med tilleggsutredninger samt avklaring av innsigelser i regi av Fylkesmannen i Oppland.

Lillehammer kommune har vedtatt at planen skal ut på andre gangs høring. Kommunen har ansvaret for denne prosessen.

På nettsidene til Lillehammer kommune finner du Statens vegvesens oversendelsesbrev og de nye plandokumentene for andre gangs høring.