Under artikkelen ser du illustrasjoner fra traseen som Vegvesenet anbefaler.

Kommunedelplanen for ny E6 Vingrom-Ensby blir lagt på høring ut i begynnelsen av august 2017. Fristen for å komme med merknader til planen vil bli fastsatt i samråd med Lillehammer kommune.

Vegvesenets endelige anbefaling til trasé vil foreligge etter høringsperioden, når vi har vurdert de innkomne merknadene. Vår endelige anbefaling vil bli oversendt Lillehammer kommune for politisk slutt behandling og vedtak mot slutten av 2017, forutsatt at prosessen etter høring går greit.

Basert på prinsippvedtakene i kommunedelplanen skal Nye veier AS utarbeide reguleringsplan for ny E6 Vingrom-Ensby og deretter bygge vegen.

Her kan du leser mer om traséanbefalingen til Statens vegvesen:

(Illustrasjoner: Asplan Viak)