For å hindre at elveleiet i Rinna blir gravd ut, blir elvebunnen og -sidene plastret. Enkelt forklart vil det si at bunnen og sidene blir dekt med et lag store steiner satt på kant for å hindre at vannet graver ut sand- og jordmassene i elva. Det er hovedsakelig området nedenfor Vingrom bru som blir sikret på denne måten.

Vingromfirmaet Gjerdalen Entreprenør as utfører plastringsjobben på oppdrag fra Statens vegvesen. Vegvesenet har utformet oppdraget med bistand fra NVE.

Anleggsarbeidene startet denne uka og skal være ferdig ca. 1. juni. Blir det storflom før den tid, kan arbeidene bli stoppet for å ivareta sikkerheten til de som arbeider i og langs elva.

Tilgang til friluftsområdet

Friluftsområdet ved badedammen i Vingrom blir fortsatt tilgjengelig i anleggsperioden. Det er bare gangstien som ligger helt inntil Rinna like nedenfor Vingrom bru, som blir stengt så lenge plastringsarbeidet pågår. Anleggsområdet er sperret av.

Anleggstrafikken går til og fra E6 via rundkjøringa ved Rema. Lokalvegen, fv. 330, blir ikke berørt.