I perioden 23. oktober - 7. november skal E6-prosjektet i samarbeid med entreprenør Land Elektriske AS og Statens vegvesens Vegtrafikksentral i Oslo teste om overvåkningskameraer, variable skilt og automatiske bommer fungerer som de skal.

- Bilistene på E6 blir ikke berørt av testinga annet enn at de kan oppleve at det blinker på de variable skiltene og at det er rødblink ved bommene. Vi stenger ikke E6 med bommene i testperioden, sier Jan Erik Kristiansen, byggeleder i Statens vegvesen. 

Kristiansen legger til at det er viktig at bilistene kjører som vanlig i testperioden så det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner.

Strekningen er merket med skilt som opplyser at det pågår testing.

Fakta

Styrings-, regulerings- og overvåkingssystemet (SRO) på midtrekkverksstrekningen E6 Biri-Vingrom tas i permanent bruk i løpet av november 2017:

  • For å unngå lange køer og forsinkelser ved hendelser på midtrekkverksstrekningen, blir E6 stengt med automatiske bommer og trafikken ledet over på den lokale omkjøringsvegen.
  • De automatiske bommene er plassert sammen med overvåkningskameraer og variable skilt ved rundkjøringa ved Mjøsbrua og ved avkjøringene til Biri og Vingrom.
  • Kameraer, skilt og bommer styres fra Vegtrafikksentralen i Oslo.