Ved hendelser på midtrekkverksstrekningen E6 Biri-Vingrom kan trafikken ved hjelp av automatiske bommer styrt fra Vegtrafikksentralen i Oslo, raskt ledes over på lokalvegen for å unngå forsinkelser og lange køer på E6.

Styringssystemet på E6 Biri-Vingrom er det første i landet på en dagstrekning. Det er vanlig med styrings-, regulerings- og overvåkingssystemer (SRO) i tunneler, men i Norge er det uvanlig med slike systemer på dagstekninger. Det finnes noen strekninger med regulering av fartsgrense, men ikke utstyrt som E6 Biri-Vingrom med stoppsignal og bommer. Vegtrafikksentralen mener at dette er noe som antakelig vil bli etablert flere steder etter hvert som behovet for motorvegstyring melder seg.

Endelig i gang

- Etter planen skulle styringssystemet på E6 Biri-Vingrom vært satt i drift på senhøsten i fjor, erkjenner byggeleder i Statens vegvesen, Jan Erik Kristiansen, - men vi har hatt utfordringer med kameraforbindelsen til Vegtrafikksentralen i Oslo, og har opplevd feil på komponenter i de automatiske bommene.

- Fullskalatesten vi gjennomførte i slutten av forrige uke, gikk endelig knirkefritt og viste at systemet nå fungerer som det skal, sier Kristiansen.

Det er Land Elektriske AS fra Dokka som har installert styrings-, regulerings- og overvåkingssystemet på strekningen E6 Biri-Vingrom. De har hatt med seg underleverandører fra Lillehammer og Biri - Gjerdalen Entreprenør AS, Euroskilt og MCS elektrotavler.

Fakta

Styrings-, regulerings- og overvåkingssystemet (SRO) på midtrekkverksstrekningen E6 Biri-Vingrom tas i permanent bruk fra 16. januar 2018:

  • For å unngå lange køer og forsinkelser ved hendelser på midtrekkverksstrekningen, blir E6 stengt med automatiske bommer og trafikken ledet over på den lokale omkjøringsvegen.
  • De automatiske bommene er plassert sammen med overvåkningskameraer og variable skilt ved rundkjøringa ved Mjøsbrua og ved avkjøringene til Biri og Vingrom.
  • Kameraer, skilt og bommer styres fra Vegtrafikksentralen i Oslo.