På midtrekkverksstrekningen E6 Biri-Vingrom skal det etableres automatiske bommer som skal lede trafikken effektivt over på lokalvegen ved hendelser på E6. Bommene skal plasseres sammen med variable skilt og overvåkingskameraer ved rundkjøringa ved Mjøsbrua og ved avkjøringene til Biri og Vingrom. Kameraer, skilt og bommer blir styrt fra Vegtrafikksentralen i Oslo.

Arbeidet som Statens vegvesen ved E6 Biri-Otta-prosjektet nå lyser ut, består i graving av kabelgrøfter langs E6 og sideveger, oppsetting av variable skilt, bommer og kameraer, utskifting av lysmaster, rekkverk og støtputer. Arbeidet omfatter også flytting og remontering av eksisterende vegutstyr.

Tilbudskonferanse

Statens vegvesen inviterer interesserte entreprenører til tilbudskonferanse med befaring mandag 27. mars, kl. 12:00, oppmøtested på Regionvegkontoret på Lillehammer.

Byggestart

Planlagt byggestart er 22. mai. Arbeidet skal være ferdig innen november 2017.

Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget er lagt ut på DOFFIN – Database for offentlige innkjøp. Frist for å levere tilbud er 19. april, kl. 12.00.