- Vi har utarbeidet den vedtatte kommunedelplanen for ny E6 forbi Lillehammer, sier prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen, Region øst.

Fredag skrev han under protokollene for overføring av ansvaret for videre planlegging og etter hvert bygging av strekningen på E6 sammen med Øyvind Moshagen i Nye Veier AS.

Kommunestyret i Lillehammer vedtok kommunedelplanen for ny E6 21. juni i år. Den nye E6 vil bli en trafikksikker veg med fire felt og 110 kilometer i timen. Europavegen vil redusere reisetiden for trafikken på den 17 kilometer lange strekningen. Statens vegvesen har jobbet tett sammen med Lillehammer kommune, og andre offentlige instanser. Vegvesenet har involvert flere lokale lag og foreninger, og gjennomført flere åpne møter.

- Vi mener den vedtatte kommunedelplanen sikrer gode løsninger for trafikantene og for folk flest i Lillehammer. Vi har gjort de nødvendige avklaringer for å unngå framtidige innsigelser. På denne måten får Nye Veier AS en enklere jobb med å lage reguleringsplan, sier Røed.
 
- Krevende
Han legger ikke skjul på at det har vært krevende å jobbe fram kommunedelplanen.
- Utfordringer har det vært mange av i Lillehammer med naturreservatet i Lågendeltaet, viktige friluftsområder, landbruksinteresser, avkjøring til Lillehammer sentrum, vannverket, store el-kraftlinjer, forurenset grunn ved Mesna og Hovemoen og ulike næringsinteresser. Nå kan Nye Veier AS jobbe videre med reguleringsplan og etter hvert byggeplan, sier Røed.
 
- Viktig med lokal enighet
Han mener det er svært positivt at Lillehammer kommune og Vegvesenet kom fram til enighet lokalt etter to høringsrunder og til slutt mekling i regi av Fylkesmannen i Oppland.
Nye Veier AS deltok sammen med Statens vegvesen i meklingen. Det gjør at utbyggingsselskapet nå har god kjennskap til forutsetningene for vegprosjektet når kommunestyrene i Lillehammer og Øyer skal vedta en mer detaljert reguleringsplan etter hvert.
- Det er alltid en fordel at vi blir enige lokalt, og slipper å sende saken videre til departementet. Det gir bedre innflytelse lokalt, sier Røed.
 

nyeveier E6nyeveier E6

Med trafikken på dagens E6 i bakgrunnen skrev Svein Røed i Statens vegvesen under de nødvendige protokollene sammen med Øyvind Moshagen i Nye veier AS på panseret til en av Vegvesen-bilene. (Foto:Per Kollstad)