Revisjonen omfatter vegstrekning ved Lien mellom E6-profil 14600 og 15300 og en forlengelse på ca. 200 m langs dagens E6 i retning Mosjøen. Planen ønskes også revidert ca. 300 m langs dagens E6 i retning Grane. Reguleringstegninger som berøres er R20 og R21 i vedtatt reguleringsplan. Planarbeidet er utført i dialog med Grane kommune.

Hovedformålet med revisjonen er at det nå er ønskelig å legge til rette for en vegstandard som tillater 90 km/t på strekningen Brattåsen–Lien. Dimensjonerende fart i vedtatt reguleringsplan er 80 km/t. Kriteriene for 90 km/t er ikke tilfredsstilt ved Lien og det er derfor nødvendig med revisjon av vedtatt plan for å få ønsket utforming.

Planforslaget

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 28.05.2018–06.07.2018 på følgende steder:

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • www.grane.kommune.no,
  • Grane kommune, servicetorget, kommunehuset, Trofors og
  • Statens vegvesen, Ytterøra 22, Mosjøen

Merknader

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget bes det om at disse sendes direkte til

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål kan Statens vegvesen kontaktes ved: Steinar Lund, tlf. 915 44 323 epost: steinar.lund2@vegvesen.no