Svenningelv–Lien er én av to parseller i delprosjektet Kapskarmo–Svenningelv–Lien i Grane kommune. Strekningen er 10,1 kilometer lang og nye E6 bygges gjennom en to kilometer lang tunnel og over to bruer på henholdsvis 150 og 400 meter. Den nye vegen vil krysse jernbanelinjen to steder.

Klikk på Vimeo-logoen nederst i høyre hjørne for å se videoen i fullskjerm.

Send inn dine innspill

Reguleringsplanen ligger ute til høring frem til 20. mars 2020. Du finner den her. Planen er også lagt ut på rådhuset i Grane og på Statens vegvesens kontor i Mosjøen.

Innspill og merknader kan sendes til firmapost@vegvesen.no innen 20. mars 2020. Merk e-posten med referanse 20/1167.

Velkommen til informasjonsmøte

I forbindelse med denne høringen inviterer Statens vegvesen til åpent møte om reguleringsplanforslaget. Det finner sted i kommunestyresalen i Grane, torsdag 27. februar kl. 19:00.