Kontrakten, som etter planen lyses ut i august, omfatter bygging av 10,1 kilometer ny E6 – gjennom en to kilometer lang tunnel og over to bruer på henholdsvis 150 og 400 meter. Den nye vegen vil krysse jernbanelinjen to steder.

–Gjennom leverandørmøter som dette gjør vi entreprenørene kjent med prosjektet i en tidlig fase, samtidig som vi mottar nyttige innspill til vårt arbeid med konkurransegrunnlaget, sier delprosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen.

Kontraheringen starter med en prekvalifisering, der alle som ønsker jobben kan melde sin interesse. Deretter vil Statens vegvesen velge de inntil fire beste selskapene til å delta i konkurransen om kontrakten.

Kontrakten signeres neste år

–Til sist går vi i forhandlinger med den enkelte tilbyder, og signerer kontrakt med én av dem, sannsynligvis i mai til neste år, sier Livik.

Strekningen Svenningelv–Lien ligger i Grane kommune, og er en del av prosjektet E6 Helgeland. Den skal bygges ut som en totalentreprise, som betyr at entreprenøren får ansvar både for prosjektering og bygging.

Parallelt med kontraheringsprosessen jobber Statens vegvesen med utformingen av en ny reguleringsplan. Den skal være klar til politisk behandling mot slutten av året.

Valryggen bru ved Lien i Grane kommune bygges som en del av prosjektet E6 Helgeland. Illustrasjon: Statens vegvesenValryggen bru ved Lien i Grane kommune bygges som en del av prosjektet E6 Helgeland. Illustrasjon: Statens vegvesen