Det er snakk om E6 Helgeland-strekningen Kapskarmo–Svenningelv sør for Trofors. Her har entreprenør Bertelsen & Garpestad AS bygget nye E6 i en ny linje ovenfor den gamle vegen.

Åpningsseremonien skjer omtrent midt i parsellen, ved ny avkjørsel til Strendene, og starter kl. 12:00 torsdag 3. oktober. Statssekretær Allan Ellingsen er snorklipper for anledningen, og når han har gjort jobben blir vegen åpnet for trafikk.

Alle som ønsker å delta på markeringen er hjertelig velkommen.