I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3‐7 og 12‐10 legges forslag til detaljregulering for E6 Svenningelv–Lien i Grane kommune ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslag og tilhørende illustrasjoner og utredninger ligger nederst på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelig på rådhuset i Grane kommune og hos Statens vegvesen i Mosjøen.

Merknader

Innspill og merknader til planforslaget kan sendes til firmapost@vegvesen.no innen 20. mars 2020.

Merk e-posten med referanse 20/1167.

Informasjonsmøte

I forbindelse med utlegg av planforslaget inviterer vi til et åpent møte i kommunestyresalen i Grane.

Tidspunkt: torsdag 27 februar kl. 19:00.

Ta kontakt

Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, ta kontakt med plan- og prosjekteringsleder Børge Steinmo Johnsen i Statens vegvesen:

E-post: borge.johnsen@vegvesen.no

Telefon: 918 31 718

Klikk på Vimeo-logoen nederst i høyre hjørne for å se filmen i full skjerm.