Formålet med planen er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerhet for gående og syklende på strekningen.
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 1. mai 2014.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader sendes skriftlig innen 1. mai 2014 til

Informasjonsmøte

Det holdes også et informasjonsmøte på Drivdalen skole torsdag 10. april kl. 19:00, hvor interessert kan møte opp
for en prat om planarbeidet.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7