Det skal etableres en gang- og sykkelveg langs E6 mellom Driva og Hevle i Oppdal kommune.