Det skal utarbeides forslag til reguleringsplan for sykkelanlegg på E6 Enebakkveien mellom Ryen og Østensjøveien. Strekningen er del av hovednettet for sykkel i Oslo.