Strekningen er del av hovednettet for sykkel i Oslo.

Prosjektet er delt i to delstrekninger

  • Delstrekning 1 går fra Ryen til Sandstuveien. Denne strekningen utarbeides det reguleringsplan for.
  • Delstrekning 2 går fra Sandstuveien til Østensjøveien. Planlagt byggestart vår 2021.