For å forbedre trafikksikkerheten på E6 skal det bygges ny bru over henholdsvis Litjåa og Fjerdingevla, og skal tilstøtende veg oppgraderes.