Planen hjemler bygging av ny bru og utbedring av E6 ved Fjerdingelv bru i Grong kommune.

Vedtatte planer: