E6 legges utenom dagens E6 på korte strekninger. Planen omfatter også deponiområder og masseuttak.

Planforslaget

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader kan sendes innen 7. desember 2018 til :

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med: