Reguleringsplanen for E6 Fjerdingen–Grøndalselv ble vedtatt av Grong kommune 20. desember 2018.