Oppstart av reguleringsplanarbeid for E6 Fossland-flomsikring. Reguleringsplanen vil omfatte heving og utbedring/omlegging av dagens trasé.