Reguleringsplan ble vedtatt i Dovre kommunestyre i 2015. Det pågår nå byggeplanlegging for den delen av reguleringsplanen som omfatter fortau langs fv. 490 fra Dombås stasjon og forbi Elkjøp. Det er planlagt byggestart i sommer/høst 2017, med ferdigstillelse i 2018. Oppland fylkeskommune har bevilget 8,1 mill. kroner i 2017 med binding på ytterligere 5,1 mill. kroner i 2018-21.

Reguleringsplanen omfatter også kollektivterminal og miljøtiltak langs E6. Dette er tiltak med statlig finansiering som det foreløpig ikke er avsatt midler til