Det vil koste 20,- å kjøre gjennom bomstasjonen ved Ørbekk for kjøretøy med en vekt til og med 3.500 kilo, mens det koster det dobbelte for tyngre kjøretøy. Bomstasjonen vil være i drift i 15 år.

Den sjette og siste bomstasjonen mellom Gardermoen og Kolomoen
Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Kolomoen finansieres av statlig midler og bompenger. Bompengene skal kreves inn gjennom seks bomstasjoner. Bomstasjonen ved Ørbekk er den siste av disse bomstasjonene som settes i drift.

Fra 25. juni vil følgende bomstasjoner være i drift på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen:  

 Lette kjøretøy (til og med 3.500 kilo)Tunge kjøretøy (fra og med 3.501 kilo)
Gardermoen-Dal19,-38,-
Dal-Boksrud19,-38,-
Boksrud-Minnesund15,-30,-
Minnesund-Hedmark grense20,-40,-
Akershus grense-Skaberud21,-42,-
Skaberud-Kolomoen23,-46,-

Hver bomstasjon skal være i drift i inntil 15 år. Bomstasjonen på strekningene Gardermoen-Dal og Skaberud-Kolomoen ble satt i drift i 2009, bomstasjonen på strekningene Dal-Boksrud og Boksrud-Minnesund i 2011 og bomstasjonen på strekningen Akershus grense-Skaberud i 2014.

10 prosent rabatt med AutoPASS
Trafikanter med gyldig AutoPASS-avtale vil få ti prosent rabatt gjennom bomstasjonene på strekningen Gardermoen-Kolomoen. Slik avtale kan inngås på www.e6bompenger.no eller www.autopass.no.  Les mer om hvem som får fritak her.  

Her kan du se et kart som viser hvor bomstasjonene på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen står.