I forbindelse med utbyggingen av E6, ble vegen lagt i ny trasé på en strekning nord for Espa. På denne strekningen går E6 nå i en nær 700 meter lang tunnel og på to nye bruer over Labbdalen. Den delen av E6 som ble erstattet av tunnel og nye bruer er i ferd med å bli satt tilbake til sitt opprinnelige. Derfor ble Labben bru, den gamle brua over Labbdalen som åpnet for trafikk i 1970, sprengt ned tirsdag 25. august 2015 klokken 18.30.

Vel 100 kilo sprengstoff
Labben bru var 141 meter lang og ni meter bred. Brua var en stålplatebærerbru med et betongdekke pluss vegdekke. Brua bestod av tre spenn som innebar to søylepar i betong under brua. Totalt veide brua cirka 1.400 tonn.

Før brua skulle sprenges ble det boret hull i betongsøylene hvor det ble plassert dynamittrør. Da sprengingen gikk av, kollapset søylene. Videre ble det brukt en spesiell kuttladning for å kappe stålbjelkene i brua. Totalt ble det brukt vel 100 kilo sprengstoff for å rive brua. 

Hus evakuert og E6-trafikken stanset
Sprenging av Labben bru hadde potensiale til å skade omgivelsene. Derfor måtte hus nærmere enn 200 meter fra Labben bru evakueres ved sprengingen av sikkerhetsmessige grunner. Av samme grunn ble trafikken på E6 stanset i cirka 20 minutter.

Opprydning i cirka tre uker
I perioden etter at brua er sprengt ned, skal betong og stål sorteres og kjøres bort. Det er ventet at dette arbeidet vil ta omkring tre uker. Arbeidet med å sette området som er erstattet av tunnel og nye bruer tilbake til sitt opprinnelige, er imidlertid ikke ferdig før i 2016.

 NRK har laget video av sprengingen som du kan se her.