Arbeidene med tunnelene ved Korslund nord i Eidsvoll startet i mars i år og totalt er det fyrt av rundt 500 salver for å få de tre tunnelene sprengt ut.

Den østerrikske entreprenøren Alpine Bau startet arbeidet med å sprenge ut tunnelene, og dette ble markert med tunnelvigsel 20. mars etter katolsk bergarbeidertradisjon. Marianne Madsen, kona til ordfører Einar Madsen i Eidsvoll kommune, tok på seg det ærefulle ansvaret med å være gudmor og beskytterinne for tunnelarbeiderne.

Beskytterskapet har fortsatt etter at Alpine Bau gikk konkurs i juni og Hæhre overtok som entreprenør i høst for å fullføre arbeidene mellom Langset og Brøhaug.

Ti måneder etter første salve kunne Korslund- og Molykkjatunnelenes høye beskytter, representanter fra Hæhre Entreprenør og Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og pressen se resultatene av arbeidene.

- Tunnelarbeidene har gått veldig bra. Ingen hendelser har medført skader på mennesker eller miljø. Vi har kun hatt noen mindre skader på materiell, men ingen ting alvorlig. Jeg kan trygt si at Marianne har gjort en fantastisk jobb som beskytter for Alpine, Hæhre og byggherre, sa prosjektleder Taale Stensbye i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Marianne Madsen som på vegne av St. Barbara har fungert som tunnelens og arbeidernes beskytter var svært fornøyd med at dagen var kommet til markering av gjennomslaget:
- Jeg har fulgt med på tunnelene siden i mars og er svært glad over at arbeidet har gått så bra. Et skjær i sjøen var Alpines konkurs. Det gleder meg at tunnelselskapet Alpine BeMo ikke gikk konkurs og at de fleste som jobbet her på Korslund nå har tunneloppdrag i Tyskland gjennom selskapet Metrostav BeMo.  I tillegg har Korslundtunnelen vært i trygge hender med Hæhre.

Mye arbeid gjenstår
Selv om de store sprengningsarbeidene er ferdige, gjenstår det en god del arbeider som må gjøres før trafikken kan begynne å kjøre gjennom tunnelene.

I Molykkjatunnelen er forskjæringen ferdig i nord mens boring og mindre sprengningsarbeider gjenstår i sør av tunnelen. Senere på nyåret starter arbeidet med portaler i nord- og sørenden av tunnelen. Jernbanetunnelen med dobbeltspor, får full utstøping med membran for vann- og frostsikring. Tunnelen skal stå ferdig senhøsten 2015.

I begge løp i den 630 meter lange Korslundtunnelen er arbeidene med forskjæringer, nisjer og tverrslag ferdige. Begge portalene på nordsiden er påbegynt. I tillegg pågår arbeider med blant annet grøftesprengninger og permanent sikring. Vegtunnelen med to løp for firefelts E6 skal stå ferdig senhøsten 2014.

Korslundtunnelene ligger i den sørlige entreprisen (FP1) på strekningen Langset - Brøhaug. På strekningen bygges det 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler og 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane. I tillegg skal det bygges 5,8 kilometer lokalveg og 8,2 kilometer turveg (Mjøstråkk). Det bygges også overgangsbru over E6 og trebru over Dovrebanen.