Følgende tiltak skal NCC bygge på oppdrag for Statens vegvesen:

  • Nye nordvendte ramper for E6 i krysset med E16.
  • To nye felt på E6 på den cirka 500 meter lange strekningen fra krysset med E16 til avkjøringen til Jessheim.
  • Skifte ut rekkverk og veglys.
  • Sørge for tett overvannssystem for å unngå forurensning av grunnvann.

Selve utbyggingen startet i august og vegarbeidene skal være ferdig innen 1. november 2016. I anleggsperioden vil det være redusert fremkommelighet på E16 og i kryssområdet i retning Gardermoen. Av hensyn til egen og andres sikkerhet ber Statens vegvesen trafikanter om å følge skiltet hastighet i vegarbeidsområdet. Opplysninger om utbyggingen finnes på Statens vegvesen, flyplasskrysset ved Gardermoen.