På oppdrag for Stortinget har Statens vegvesen planlagt og bygget ut E6 mellom Gardermoen og Kolomoen. Utbyggingen av denne strekningen startet i desember 2007 og siste parsell åpnet i juni 2015. Vegvesenet har også gjennomført planlegging mellom Kolomoen og Biri. Utbyggingen på denne strekningen skal gjennomføres av Nye Veier AS. Les mer på Nye Veier AS sine nettsider.