Statens vegvesen regner med at oppstart kommunedelplan vil bli varslet berørte parter i løpet av februar/mars 2012. Arbeidet med kommunedelplanen bygger på planprogrammet som ble stadfestet av kommunene Ringsaker og Gjøvik i juni 2011. To traseer vil derfor bli vurdert i kommunedelplanen:
- Tvillingbru over Mjøsa 50 meter sør for eksisterende mjøsbru. Eksisterende bru kan enten bli lokalveg eller inngå som to felt i den fremtidige firefelten.

- Ett alternativ der ny mjøsbru kommer cirka en kilometer sør for eksisterende bru.

Planprogrammet i sin helhet kan leses her. Statens vegvesen regner med at forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut på høring i løpet av 2012.