Denne nettsiden ble brukt under utarbeiding av kommunedelplan på strekningen Håggåtunnelen-Skjerdingstad i Melhus kommune. Informasjon om videre planlegging finner du på prosjektet E6 Ulsberg-Melhus.