Planer og tegninger til E6 Håggåtunnelen-Skjerdingstad