Illustrasjoner av E6 Hålogalandsbrua. Kan lastes ned og brukes fritt ved omtale av bruprosjektet.