Brutårnene kan bygges ute i sjøen


Det er klart etter at et konsulentfirma har tatt prøver av fjellgrunnen i sjøen utenfor Karistranda og Øyjord for å få avklart om hovedtårnene til ei framtidig "Hålogalandsbru" kan fundamenteres ute i sjøen. avsluttet nylig sitt arbeid på stedet.

- Det vil gå en tid til vi har ferdigskrevet rapport i hende, men ut fra foreløpig informasjon kan vi allerede nå fastslå at grunnforholdene er fullt ut gode nok til at brutårna kan bygges ute isjøen, sier prosjektleder Ingvar Øvereng.

Med det vil hovedspennet til brua ligge på ca 1120-1130 meter. Bildet viser hvordan bru-konsulenten Cowi AS ser for seg byggverket.

Statens vegvesen arbeider med kostnadsoverslag for hele prosjektet E6 Ornes- Stormyra. Oppdatert kostnadsoverslag kan offentliggjøres i slutten av september 2008.