Utlysningen av delkontrakten på veg og tunnelarbeidet markerer starten på prosjektet E6 Hålogalandsbrua, og delkontrakten inneholder kort sagt:

  • Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
  • Ornestunnelen på 270 meter
  • Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter
  • Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Arbeidet settes i gang tidlig i 2013 og hele delkontrakten skal være ferdig innen høsten 2016.

Detaljert og fullstendig beskrivelse av delkontrakten finner du på doffin.no.

Viktig med veg før bru
Dagens veg på Øyjord er ikke egnet for anleggstransport, og det er derfor viktig at arbeidet med ny veg kommer i gang så raskt som mulig.

– Før vi kan komme skikkelig i gang med å bygge selve Hålogalandsbrua er vi helt avhengig av at adkomsten på begge sider av Rombaksfjorden er opparbeidet, slik at vi kommer til med anleggsmaskiner der vi skal bygge
bruhodene, forklarer Einar Karlsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Det blir mye trafikk
Når vi starter å bygge i 2013, blir det en del anleggstrafikk som dessverre kommer til å føre til en del utfordringer for publikum. Dette gjelder spesielt i området der vi skal bygge Trældaltunnelen.

Når vi begynner å jobbe oss inn i fjellet i Trældal, sprenger vi til å begynne med tett opp til dagens veg. På grunn av sikkerheten blir det derfor nødvendig å stenge vegen i kortere perioder. I tillegg skal steinen vi tar ut fra Trældaltunnelen brukes til å lage vegen over Øyjord, slik at publikum vil merke at det blir mye anleggstrafikk langs dagens veg.

– Vi skal gjøre det vi kan for å ta hensyn til den daglige trafikken, men håper publikum viser forståelse for at dette er et krevende arbeid, sier Karlsen.

Han lover at Vegvesenet skal komme tilbake med mer informasjon om de trafikale utfordringene, når anleggsperioden nærmer seg.

Hålogalandsbrua neste
Neste delkontrakter som lyses ut vil være de som dreier seg om byggingen av selve Hålogalandsbrua. Kontraktene handler om henholdsvis betongarbeider og stålarbeider, og det planlegges å lyse ut disse parallelt. Går alt etter planen vil disse legges ut på markedet like før årsskiftet 2012/2013.

Bruk av kart og bilde
Nederst i artikkelen finner du bilde og kart som kan brukes fritt i omtale av prosjektet. Du finner også andre bilder på prosjektsiden.

Kontakt:
Einar Karlsen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 908 82 478
Epost: einar.karlsen@vegvesen.no