Kontrakten ble signert av Asgeir Loftsson fra entreprenørselskapet Istak - et datterselskap av E. Pihl & Søn AS. Regionvegsjef i Region nord Torbjørn Naimak til venstre. Foto: Line Vestnes.Kontrakten ble signert av Asgeir Loftsson fra entreprenørselskapet Istak - et datterselskap av E. Pihl & Søn AS. Regionvegsjef i Region nord Torbjørn Naimak til venstre. Foto: Line Vestnes.

 
Seks entreprenører leverte tilbud, og kontrakten gikk til det danske selskapet E. Pihl & Søn AS.

Signeringen av kontrakten på veg og tunnelarbeidet markerer starten på prosjektet E6 Hålogalandsbrua. Kontrakten har en verdi på 375 millioner og inneholder:

  • Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
  • Ornestunnelen på 270 meter
  • Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
  • Storlikolltunnelen på 330 meter
  • Trældaltunnelen på 1,1 kilometer
  • Bergrom for forankring av brua

Arbeidet settes i gang tidlig i 2013 og kontrakten skal være ferdig innen høsten 2016.

Veg må bygges før bru
Før vi kan begynne jobben med å bygge Hålogalandsbrua må vi lage veg og tunneler slik at vi kommer til med anleggsmaskiner der vi skal bygge bruhodene. I tillegg er dagens veg på Øyjord ikke egnet for anleggstransport, og det er derfor viktig at arbeidet med ny veg kommer i gang så raskt som mulig

Mye anleggstrafikk
Når vi starter å bygge, vil publikum merke at det blir en del anleggstrafikk. Dette gjelder spesielt i området der vi skal bygge Trældaltunnelen. Her må vi til å begynne med sprenge tett inntil dagens veg, og på grunn av sikkerheten blir det derfor nødvendig å stenge vegen i kortere perioder.

Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon når det nærmer seg byggestart.

Hålogalandsbrua neste
Neste delkontrakter som lyses ut vil være de som dreier seg om byggingen av selve Hålogalandsbrua. Kontraktene handler om henholdsvis betongarbeider og stålarbeider, og det planlegges å lyse ut disse parallelt. Går alt etter planen vil disse lyses ut i tidlig i 2013.

Bruk av kart og bilde
Nederst i artikkelen finner du bilde og kart som kan brukes fritt i omtale av prosjektet. Du finner også andre bilder på prosjektsiden.

Kontakt:
Einar Karlsen, prosjektleder Statens vegvesen
Mobil: 908 82 478
E-post: einar.karlsen@vegvesen.no