I forbindelse med en TV-reportasje og en nettsak fra en industrikonferanse i Bodø torsdag 18. september, ble E6 Hålogalandsbrua brukt som eksempel.

Se nettsak og TV-innslag på NRK Nordland sine nettsider.

– Journalisten hevder i saken at det nesten utelukkende brukes stål fra Kina i byggingen av E6 Hålogalandsbrua, og dette er rett og slett feil, sier prosjektleder Einar Karlsen i Statens vegvesen.

Vi bruker totalt 12.000 tonn stål for å bygge Hålogalandsbrua. Av dette kommer 5000 tonn med armeringsstål fra den norske produsenten Celsa Steel Service AS, mens 7000 tonn med stål som skal utgjøre selve brudekke, kommer fra en kinesisk produsent.

– Tallene taler for seg selv. Det blir direkte feil å si at brua bygges hovedsakelig med kinesisk stål, sier Karlsen.

Følger internasjonale konkurranseregler
Alle anbudene i forbindelse med delkontraktene på E6 Hålogalandsbrua er gjennomført etter strenge internasjonale konkurranseregler.