Planen omfatter ny E6 fra kryss E6/Teknologibyen like nord for Narvik sentrum, via Hålogalandsbrua, over Øyjord til Stormyra der den knyttes til eksisterende E6/E10.

En oppfølging av vedtatt reguleringsplan
Den detaljerte reguleringsplanen er en oppfølging av reguleringsplanen som ble vedtatt 28. mai 2008. Den detaljerte reguleringsplanen erstatter krav om bebyggelsesplan i vedtatte reguleringsbestemmelser.

Planen inneholder i tillegg også forslag til endringer av vedtatte reguleringsgrenser.
 
Høringsfristen satt til 11. november

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 29. september – 11. november på følgende steder:

Merknader til foreslåtte reguleringsendringer sendes:

Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 Bodø

eller på epost: firmapost-nord@vegvesen.no

Høringsfrist 11. november 2011

Informasjonsmøte 25. oktober
I forbindelse med planforslaget vil vi også holde et informasjonsmøte 25. oktober kl. 18.00 i bystyresalen Narvik rådhus

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Ingvar Øvereng
Tlf. 41 51 56 09
ingvar.overeng@vegvesen.no 
Einar Karlsen
Tlf. 90 88 24 78.
Einar.karlsen@vegvesen.no