Fra nå vil entreprenøren jobbe døgnet rundt og sprenge seg gradvis gjennom fjellet. Tunnelen på 1110 meter drives fra Trældalsiden, og går alt etter planen vil mannskapene se dagslys i løpet av februar/mars 2014.

Gjennomslaget kommer likevel bare til å bli en liten milepæl på vegen.

– Det er mye arbeid som står igjen etter gjennomslaget. Før tunnelen åpnes for trafikk skal det bygges inn belysning, ventilasjon, radio- og telekommunikasjon, vann og frostsikring, vannledninger og drenering og brannvern og tunnelportaler – for å nevne noe. Oppbygging av vegbane, betongrekkverk og skilting skal også på plass før asfalteringsarbeider kan ta til, sier byggeleder Børge Johansen i Statens vegvesen.

50 minutter mellom Narvik – Bjerkvik
Tunnelarbeidet vil hindre trafikken langs E6/E10. Alle masser som kommer ut av tunnelen skal transporteres bort til Øyjord, der de skal brukes for å bygge veg. I tillegg vil det bli nødvendig å stenge vegen hver gang det sprenges, for å ivareta sikkerheten til alle trafikanter.

Planlagte stengninger over 15 minutter varsles pr. SMS, men uavhengig av dette bør alle som skal kjøre mellom Narvik og Bjerkvik de neste månedene, beregne ekstra god tid. Det jobbes flere steder langs strekningen, og vegen vil ha flere korte stenginger i løpet av dagen. Alle trafikanter bør ta høyde for at det kan ta opp til 50 minutter, mot normalt 30 minutter, å kjøre denne strekningen.

Åpner for trafikk før utgangen av 2014
Går alt etter planen skal tunnelen stå ferdig for trafikk før utgangen av 2014.

Kontakt
Børge Johansen, byggeleder Statens vegvesen
Mobil: 907 84 304