Reguleringsplanen var ute til offentlig ettersyn i perioden 22. nov. 2007 – 11. januar 2008. Merknadene er behandlet og er nå sendt fra Statens vegvesen til Narvik kommune, sammen med justert forslag til reguleringsplan. Vi forventer at planen kommer opp i planutvalget i april /mai og mest sannsynlig for bystyret i juni 2008.