Narvik kommune behandlet reguleringsplanen i bystyret 29. mai. Planen ble vedtatt i samsvar med Statens vegvesen sitt forslag.

Vedtaket vil finnes her på nettstedet til Narvik kommune