Dermed er begge tunnelene ferdig sprengt, og de skal være helt ferdig i løpet av oktober 2015.

Det er én tunnel på begge sider av det som blir Hålogalandsbrua:

Storlikollen tunnel på Øyjord – 330 meter

  • Første sprenging: 16.6.2014
  • Gjennomslag: 18.8.2014

Ornestunnelen på Narvik-siden – 270 meter

  • Første sprenging: 8.2.2015
  • Gjennomslag 9.5.2015

En del arbeid igjen
Når en tunnel er ferdig sprengt er det alltid en del jobb som står igjen. Før disse tunnelene kan åpnes for trafikk skal det bygges inn belysning, vann og frostsikring, vannledninger og drenering og brannvern og tunnelportaler – for å nevne noe.

Oppbygging av vegbane, rekkverk og skilting skal også på plass før asfalteringsarbeider kan ta til.

Begge tunnelen er regnet med å være ferdig for overtakelse i oktober 2015, men det vil fortsatt være en god stund til de åpner for trafikk. Ny veg og tunneler åpner for trafikk samtidig som Hålogalandsbrua åpner høsten 2017.

 Alle foto/video: Kirsti Kristiansen, Statens vegvesen