Det er mange kilometer med sveising som skal til før alt arbeidet er ferdig, og for å kontrollere at alt blir gjort skikkelig er det engasjert et uavhengig NDT-selskap som sjekker og kontrollerer alle sveisene.

I denne korte filmen kan du se litt om hvordan dette gjøres.