Jobben med å bygge Hålogalandsbrua kan starte i løpet av våren 2012, og det er derfor viktig å ansette riktig kompetanse nå, slik at en er foreberedt hvis prosjektet settes i gang.

Følgende stillinger er lyst ut:

Søknadsfristen for alle stillingene er satt til 17. august.