Statens vegvesen laget et forslag til detaljert reguleringsplan for Hålogalandsbrua og tilknyttede veger. Forslaget ble vedtatt i Narvik kommune 23. februar 2012.

Planen omfatter ny E6 fra kryss E6/Teknologibyen like nord for Narvik sentrum, via Hålogalandsbrua, over Øyjord til Stormyra der den knyttes til eksisterende E6/E10.

En oppfølging av vedtatt reguleringsplan
Den detaljerte reguleringsplanen er en oppfølging av reguleringsplanen som ble vedtatt 28. mai 2008. Den detaljerte reguleringsplanen erstatter krav om bebyggelsesplan i vedtatte reguleringsbestemmelser.

Planen inneholder i tillegg også endringer av vedtatte reguleringsgrenser.