Samferdselsdepartementet ønsker å foreta en ny gjennomgang av prosjektet. Når denne er gjennomført vil en ny proposisjon bli fremmet for Stortinget. 

Du kan lese mer om saken her.