Statens vegvesen søker deg som vil være med på et stort og annerledes utbyggingsprosjekt, hvor du får jobbe med utarbeidelse og gjennomføring av total- og utførelsesentrepriser.

Prosjektet E6 Helgeland er allerede i byggefase, og de neste årene vil det være stor aktivitet fra grensa til Nord-Trøndelag til Saltfjellet. Derfor søker vi nå etter kontrollingeniører og en byggeleder.

Som kontrollingeniør har du ansvaret for å utarbeide kontrollplaner, oppfølging av entrepriser og kontrakter samt å følge opp krav til dokumentasjon og informasjon. Vi trenger tre kontrollingeniører; én for drift, én for vegbygging og én for både tunnel og vegbygging.

Her finner du stillingsutlysningen


Som byggeleder
har du en rekke oppgaver, deriblant utarbeidelse av konkurransegrunnlag, byggeplanlegging, byggeledelse, HMS, økonomi- og usikkerhetsstyring og intern og ekstern kommunikasjon.

Hele stillingsutlysningen finner du her


For begge stillingene er søknadsfristen 13. mars.